आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic table)

आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic table)

मेंडेलेव्ह यांनी जेंव्हा मूलद्रव्यांची आवर्त सारणी विकसित केली तेंव्हा रसायनशास्त्रज्ञांना अणूच्या अंतर्गत रचनेची काहीच माहिती नव्हती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मूलद्रव्याचा ...
आवर्त सारणी : मेंडलेव्हचे कार्य (Periodic table : Mendeleeve's work)

आवर्त सारणी : मेंडलेव्हचे कार्य (Periodic table : Mendeleeve’s work)

मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्याचे मुख्य श्रेय रशियन रसायनशास्त्रज्ञ दमित्री इव्हानव्ह्यिच मेंडलेव्ह यांना जाते. रसायनशास्त्राला मान्य असलेल्या आवर्त सारणीच्या प्राथमिक विकासात त्यांचे ...