आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic table)

आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic table)

मेंडेलेव्ह यांनी जेंव्हा मूलद्रव्यांची आवर्त सारणी विकसित केली तेंव्हा रसायनशास्त्रज्ञांना अणूच्या अंतर्गत रचनेची काहीच माहिती नव्हती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मूलद्रव्याचा ...
आवर्त सारणी : पायाभूत सिध्दांत (Periodic table : Basic theories)

आवर्त सारणी : पायाभूत सिध्दांत (Periodic table : Basic theories)

सतराव्या शतकात निसर्गातील काही मोजकीच मूलद्रव्ये माहित होती. नवनव्या शोधांमुळे मूलद्रव्यांची संख्या वाढत गेली व एकेका मूलद्रव्याचा स्वतंत्र अभ्यास करणे ...