इंग्रज-फ्रेंच युद्धे, भारतातील (The Anglo-French Struggle) (Carnatic Wars)

इंग्रज-फ्रेंच युद्धे, भारतातील

सतराव्या शतकात भारतात डच, पोर्तुगीज, इंग्रज, फ्रेंच असे अनेक पाश्चात्त्य लोक व्यापाराच्या निमित्ताने प्रथम आले. त्यांनी हळूहळू अंतर्गत राजकीय घडामोडींत ...
इंग्रज-शीख युद्धे (Anglo-Sikh Wars)

इंग्रज-शीख युद्धे

इंग्रज-शीख युद्धे : (१८४५–१८५०). इंग्रज व शीख यांच्यात झालेली युद्धे. भारतातील साम्राज्यविस्ताराच्या दृष्टीने ब्रिटिशांनी शिखांविषयी अवलंबिलेले धोरण व त्यातून उद्‌भवलेली ...