रोझॅलीन सुसमान यॅलो (Rosalyn Sussman Yalow)

रोझॅलीन सुसमान यॅलो

यॅलो, रोझॅलीन सुसमान : (१९ जुलै १९२१ — ३० मे २०११). अमेरिकन वैद्यकीय भौतिकीविज्ञ. त्यांनी प्रारण-प्रतिरक्षा-आमापन (रेडिओ इम्युनोअॅसे; Radio Immunoassy; ...