आश्लेषा नक्षत्र (Ashlesha Constellation)

आश्लेषा नक्षत्र (Ashlesha Constellation)

आश्लेषा नक्षत्र : आश्लेषा हे नक्षत्र-चक्रातील नववे नक्षत्र आहे. वासुकी म्हणजे हायड्रा (Hydra Constellation) या तारकासमूहात या नक्षत्रातील तारे येतात ...
पूर्वाषाढा नक्षत्र (Purvashadha Asterism)

पूर्वाषाढा नक्षत्र (Purvashadha Asterism)

पूर्वाषाढा नक्षत्र : पूर्वाषाढा हे नक्षत्रचक्रातील २० वे नक्षत्र आहे. आयनिकवृत्ताच्या अंशात्मक विभागणीनुसार धनु राशीत ‘मूळ’ नक्षत्र, पूर्वाषाढा आणि उत्तराषाढाचा ...