क्लेमेन्स व्हेंट्‌सल मेटरनिख (Klemens Wenzel von Metternich)

क्लेमेन्स व्हेंट्‌सल मेटरनिख

मेटरनिख, क्लेमेन्स व्हेंट्‌सल : (१५ मे १७७३ — ११ जून १८५९). ऑस्ट्रियाचा चॅन्सेलर (१८०९–४८) व प्रसिद्ध यूरोपीय मुत्सद्दी. त्याचा जन्म ...