कागदी लिंबू (Citrus aurantifolia Swing)

कागदी लिंबू (Citrus aurantifolia Swing)

कागदी लिंबू हे महत्त्वाचे लिंबूवर्गीय फळ असून महाराष्ट्रात या फळपिकाखाली ३०,३२८ हे. क्षेत्र आहे. महाराष्ट्राचे अनुकूल हवामान, योग्य जमीन आणि ...