कापरेकर गणितीय संज्ञा (Kaparekar Mathematical terms)

कापरेकर गणितीय संज्ञा (Kaparekar Mathematical terms)

स्वयंभू आणि संगम संख्या : स्वयंभू संख्या ही संकल्पना थोर भारतीय गणिती दत्तात्रय रामचंद्र कापरेकर यांनी १९४९ मध्ये मांडली. यासाठी ...