क्रियाशील गट (Functional group)

क्रियाशील गट (Functional group)

क्रियाशील गट ही कार्बनी रसायनशास्त्रातील एक मूलभूत संकल्पना आहे. लाखो कार्बनी संयुगांच्या गुणधर्मांत सुसूत्रीकरण आणण्यासाठी या संकल्पनेचा उपयोग होतो.  किंबहुना ...
ब्राऊन,  हर्बर्ट चार्ल्स (Brown, Herbert Charles)

ब्राऊन, हर्बर्ट चार्ल्स (Brown, Herbert Charles)

ब्राऊन,  हर्बर्ट चार्ल्स  (२२ मे, १९१२ – १९ डिसेंबर, २००४) हर्बर्ट चार्ल्स ब्राऊन यांनी बी.एस. आणि पीएच.डी आणि पोस्ट डॉक्टरेट ...