कार्बन टेट्राक्लोराइड (Carbon tetrachloride)

कार्बन टेट्राक्लोराइड

कार्बन टेट्राक्लोराइड : संरचनासूत्र कार्बन टेट्राक्लोराइड हे कार्बनी संयुग असून याचे रासायनिक सूत्र CCl4 आहे. या संयुगाचे IUPAC मान्यताप्राप्त नाव ...
निकोटीन (Nicotine)

निकोटीन

निकोटीन हे अल्कलॉइड गटातील एक विषारी संयुग आहे. तंबाखू या वनस्पतीमधील (निकोटियाना टोबॅकमNicotiana tobacum) हे मुख्य अल्कलॉइड असून तंबाखूचे ...