शुष्क बर्फ (Dry ice)

शुष्क बर्फ (Dry ice)

घन स्वरूपातील कार्बन डाय-ऑक्साइडाला शुष्क बर्फ (dry ice) असे म्हणतात. आ. १. शुष्क बर्फ. इतिहास : सन १८३५ मध्ये फ्रेंच ...