हीमोफिलिया/रक्तस्रावी रोग (Hemophilia)

हीमोफिलिया/रक्तस्रावी रोग (Hemophilia)

हीमोफिलिया सामान्य व्यक्तीच्या रक्तामध्ये रक्त गोठण्यासाठी आवश्यक बारा घटक असतात. या बारा घटकांपैकी घटक-VIII (आठ) हीमोफिलिया घटक X या लिंग ...