उत्परिवर्तन : गुणसूत्र रचना बदल  (Mutation in chromosome structure)

उत्परिवर्तन : गुणसूत्र रचना बदल  

गुणसूत्राच्या संख्येत झालेल्या बदलाप्रमाणेच गुणसूत्राच्या रचनेत झालेला बदल (Mutation in chromosome structure) हा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनाचा (Chromosomal mutation) एक प्रकार आहे. मानवाप्रमाणे ...
उत्परिवर्तन : गुणसूत्र संख्या बदल  (Mutation in chromosome number)

उत्परिवर्तन : गुणसूत्र संख्या बदल  

संख्यात्मक गुणसूत्र विकृतींची काही उदाहरणे व त्यांची गुणसूत्र रचना (सूत्रसमूहचित्र; Karyotype) गुणसूत्राच्या संख्या अथवा रचनेत झालेला बदल हा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनाचा (Chromosomal ...
लिंग गुणसूत्र विकृती : रंगांधत्व (Sex chromosome disorder : Color blindness)

लिंग गुणसूत्र विकृती : रंगांधत्व

निरनिराळे रंग एकमेकांपासून भिन्न आहेत हे न ओळखणे म्हणजे रंगांधत्व (रंगांधळेपणा) होय. यात कोणताही प्राथमिक रंग न ओळखता येण्यापासून एखादाच ...
हीमोफिलिया/रक्तस्रावी रोग (Hemophilia)

हीमोफिलिया/रक्तस्रावी रोग

हीमोफिलिया सामान्य व्यक्तीच्या रक्तामध्ये रक्त गोठण्यासाठी आवश्यक बारा घटक असतात. या बारा घटकांपैकी घटक-VIII (आठ) हीमोफिलिया घटक X या लिंग ...
सागरी कोळंबी  (Indian Prawn)

सागरी कोळंबी 

सागरी कोळंबी (फेन्नेरोपिनियस इंडिकस) संधिपाद संघातील कवचधारी क्रस्टेशिया (Crustacea) वर्गातील मॅलॅकोस्ट्रॅका (Malacostraca) उपवर्गातील (मऊ कवच असणारे कवचधारी प्राणी) डेकॅपोडा गणातील ...
ग्लुकोजलयन (Glycolysis)

ग्लुकोजलयन

ग्लुकोज ही कार्बनचे सहा अणू असलेली शर्करा असून सर्व सजीव पेशींतील उर्जेचा प्रमुख स्रोत आहे. आहारातील स्टार्च, सेल्युलोज, पेक्टीन यांसारख्या ...
बाळ, दत्तात्रय वामन ( Bal, Dattatraya Vaman)

बाळ, दत्तात्रय वामन

बाळ, दत्तात्रय वामन : ( २५ ऑगस्ट १९०५ – १ एप्रिल १९९९ ) द. वा. बाळ यांचे पुस्तक दत्तात्रय वामन ...
केंद्रिय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI)

केंद्रिय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था

सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट Central Marine Fisheries Research Institute स्थापना : ३ फेब्रुवारी १९४७ केंद्रिय सागरी मत्स्य संशोधन ...
केंद्रीय निमखारे जलजीव संवर्धन संशोधन संस्था (CIBA)

केंद्रीय निमखारे जलजीव संवर्धन संशोधन संस्था

 सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॅकिशवॉटर ॲक्वाकल्चर (Central Institute of Brackishwater Aquaculture) स्थापना : १ एप्रिल १९८७ केंद्रीय निमखाऱ्या पाण्यातील जलजीव ...
भेकर (Barking deer)

भेकर

स्तनी वर्गाच्या समखुरी गणातील मृग (सर्व्हिडी) कुलाच्या म्युंटिअ‍ॅकस प्रजातीतील सर्व प्राण्यांना भेकर (म्युंटजॅक) म्हणतात. तो मूळचा भारत, आग्नेय आशिया आणि ...
बोंबील (Bombay duck)

बोंबील

अस्थिमत्स्य वर्गाच्या सायनोडोंटिडी कुलातील एक मासा. भारतात तो बोंबील या नावाने ओळखतात. बोंबील माशाचे शास्त्रीय नाव हार्पोडॉन नेहेरियस आहे. ते ...