रावसाहेब रंगराव बोराडे (Raosaheb Rangrao Borade)

रावसाहेब रंगराव बोराडे

बोराडे, रावसाहेब रंगराव : (२५ डिसें १९४०). रा.रं.बोराडे. मराठी साहित्यातील कृतीशील आणि सामाजिक बांधिलकीचे व्रत जोपासणारे ग्रामीण साहित्यिक. त्यांची व्रतस्थ ...
शेषराव माधवराव मोहिते (Shesharao Madhavrao Mohite)

शेषराव माधवराव मोहिते

मोहिते, शेषराव माधवराव : ग्रामीण कादंबरीकार आणि शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते. १९८० नंतरच्या पिढीतील महत्त्वाचे ग्रामीण कादंबरीकार म्हणून त्यांची ओळख ...