घरबांधणी आणि वास्तुरचना (House construction and Architecture)

घरबांधणी आणि वास्तुरचना (House construction and Architecture)

घरे बांधताना खोल्यांची मांडणी, पाण्याची सोय, सूर्यप्रकाशाचे नियोजन, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करावा लागतो. यामध्ये वास्तुरचनाकार आणि ...