सिमेंट (पोर्टलंड सिमेंट) (Cement)

सिमेंट (पोर्टलंड सिमेंट) (Cement)

सिमेंट म्हणजे कोणत्याही काँक्रीटमधील मूळ आणि महत्त्वपूर्ण घटक. सिमेंट आणि पाण्याची पेस्ट दगड आणि वाळू यांच्या मिश्रणाला एकत्र बांधून ठेवते ...