व्यक्तीच्या तदेवतेची समस्या (Problem of Personal Identity)

व्यक्तीच्या तदेवतेची समस्या

आपले मित्र, नातेवाईक, परिचित व्यक्ती यांना आपण मनोमन ओळखतो आणि म्हणतो की, ही तीच व्यक्ती आहे, जी माझ्याबरोबर शिकत होती; ...