व्यक्तीच्या तदेवतेची समस्या (Problem of Personal Identity)

व्यक्तीच्या तदेवतेची समस्या (Problem of Personal Identity)

आपले मित्र, नातेवाईक, परिचित व्यक्ती यांना आपण मनोमन ओळखतो आणि म्हणतो की, ही तीच व्यक्ती आहे, जी माझ्याबरोबर शिकत होती; ...