जीववैज्ञानिक जाती संकल्पना ( Biological concept of speciation)

जीववैज्ञानिक जाती संकल्पना

वनस्पती व प्राणी यांच्या वर्गीकरणात उपयोगात आणले जाणारे सर्वांत लहान व उत्क्रांतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे एकक म्हणजे जाती होय. जीववैज्ञानिक ...