यशवंत लक्ष्मण नेने (Yashwant Laxman Nene)

यशवंत लक्ष्मण नेने (Yashwant Laxman Nene)

नेने, यशवंत लक्ष्मण:  (२४ नोव्हेंबर १९३६ – १५ जानेवारी २०१८) यशवंत लक्ष्मण नेने या भारतीय कृषी शास्त्रज्ञांचा जन्म मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेर ...