न्याय सहायक मानवशास्त्र (Forensic Anthropology)

न्याय सहायक मानवशास्त्र (Forensic Anthropology)

मानवी शरीर, अस्थी आणि सांगाडा यांची ओळख पटविण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीतील विविध बाबींचा अभ्यास करणारे शास्त्र. न्याय मानवशास्त्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या शास्त्रप्रणालीचा ...