ऑसटेंपर्ड तन्य ओतीव लोखंड (Austempered Ductile Iron)

ऑसटेंपर्ड तन्य ओतीव लोखंड (Austempered Ductile Iron)

जगभर ओतल्या जाणाऱ्या धातूंमध्ये बिडाचा (Gray Cast Iron) वाटा मोठा आहे. ओतकामाची सुलभता, मशिनिंगची सुलभता, कंपने शोषून घेण्याची क्षमता इत्यादी त्याची कारणे आहेत ...
काळे बीड (Gray Cast Iron)

काळे बीड (Gray Cast Iron)

अभियांत्रिकी व इतर विविध उद्योगांत वापरल्या जाणाऱ्या ओतकामामध्ये (Casting) बिडाच्या ओतकामाचा मोठा वाटा आहे. डिझेल एंजिन, साखर उद्योग, ऑटोमोबाईल, मशीन टूल्स, रासायनिक उद्योग, पंप आदी ...