एक्युमेनिकल चळवळ (Ecumenism)

एक्युमेनिकल चळवळ

ख्रिस्ती ऐक्याचे प्रतीक ख्रिस्ती ऐक्य : त्रैक्यीय परमेश्वरातील मानवी शरीर धारण केलेल्या प्रभू येशू ख्रिस्त यांच्यावर श्रद्धा ठेवून जीवन जगणाऱ्या ...
एक्युमेनिकल परिषदा व चर्च (Ecumenical Councils & The Church)

एक्युमेनिकल परिषदा व चर्च

चर्च (ख्रिस्तसभे)चा अंतर्गत इतिहास समजण्यासाठी, त्याचप्रमाणे कॅथलिक चर्च समजून घेण्यासाठी आणि ख्रिस्ती माणूस नक्की कुठल्या संदर्भात स्वत:ला समजून वागतो, हे ...
मार्टिन ल्यूथर (Martin Luther)

मार्टिन ल्यूथर

ल्यूथर, मार्टिन : ( १० नोव्हेंबर १४८३ — १८ फेब्रुवारी १५४६ ). ख्रिस्ती धर्मातील प्रॉटेस्टंट पंथाचे प्रवर्तक. जर्मनीतील आइस्लेबन, सॅक्सनी ...