चर्च आणि अन्य धर्मीयांशी सुसंवाद (Interaction with Church and Other Religions)

चर्च आणि अन्य धर्मीयांशी सुसंवाद

ख्रिस्ती समूह एक आध्यात्मिक वास्तव असला, तरी ख्रिस्ती माणसांचे जीवन ऐहिक जगात नात्यांच्या धाग्यादोऱ्यांनी विणलेले असते. ख्रिस्ती माणसांच्या शेजारी निरनिराळ्या ...
कॅथलिक धर्मपीठाचा श्रेणीबंध (Hierarchy of the Catholic Church)

कॅथलिक धर्मपीठाचा श्रेणीबंध

प्रभू येशू ख्रिस्त यांनी स्थापन केलेले चर्च २००० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे अस्तित्वात असून जगभरातील एक अब्जाहून अधिक लोक कॅथलिक ख्रिस्ती ...
संत बर्नार्ड (St. Bernard of Clairvaux)

संत बर्नार्ड

संत बर्नार्ड : (? १०९० — २० ऑगस्ट ११५३). क्लेअरव्हो या ख्रिस्ती मठाचे संस्थापक आणि पाश्चात्त्य मठवासीय पद्धतींत चैतन्य आणणाऱ्यांपैकी ...
भारतीय कॅथलिक बिशपांची परिषद (CBCI)

भारतीय कॅथलिक बिशपांची परिषद

भारतीय कॅथलिक बिशपांची परिषद (Catholic Bishops’ Conference of India) ही एक कायमस्वरूपी संघटना असून भारतातील सर्व कॅथलिक बिशप या संघटनेचे ...
व्हॅटिकन परिषद, द्वितीय (Second Vatican Council)

व्हॅटिकन परिषद, द्वितीय

व्हॅटिकन विश्वपरिषद म्हणजे व्हॅटिकन सिटीत भरलेली कॅथलिक धर्मपरिषद. पहिली व्हॅटिकन परिषद १८६९-७० साली संपन्न झाली. आजपर्यंत व्हॅटिकन सिटीत दोनच धर्मपरिषदा ...
एक्युमेनिकल परिषदा व चर्च (Ecumenical Councils & The Church)

एक्युमेनिकल परिषदा व चर्च

चर्च (ख्रिस्तसभे)चा अंतर्गत इतिहास समजण्यासाठी, त्याचप्रमाणे कॅथलिक चर्च समजून घेण्यासाठी आणि ख्रिस्ती माणूस नक्की कुठल्या संदर्भात स्वत:ला समजून वागतो, हे ...
एक्युमेनिकल चळवळ (Ecumenism)

एक्युमेनिकल चळवळ

ख्रिस्ती ऐक्याचे प्रतीक ख्रिस्ती ऐक्य : त्रैक्यीय परमेश्वरातील मानवी शरीर धारण केलेल्या प्रभू येशू ख्रिस्त यांच्यावर श्रद्धा ठेवून जीवन जगणाऱ्या ...
प्रेषितांचा विश्वासांगिकार व श्रद्धा प्रकटन (Apostle Creed)

प्रेषितांचा विश्वासांगिकार व श्रद्धा प्रकटन

एक कॅथलिक प्रार्थना. ‘क्रेडो’ (Credo) ह्या लॅटिन भाषेतील शब्दाचा अर्थ ‘मी श्रद्धा ठेवतो’ असा होतो. या लॅटिन शब्दावरून ‘मतांगिकार’ (क्रीड), ...
संत ऑगस्टीन (St. Augustine)

संत ऑगस्टीन

ऑगस्टीन, संत : (१३ नोव्हेंबर ३५४—२८ ऑगस्ट ४३०). एक ख्रिस्ती संत. ‘हिप्पोचा ऑगस्टीन’ ह्याचा जन्म उत्तर आफ्रिकेमध्ये सध्याच्या अल्जेरिया प्रांतातील ...