केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (Central Pollution Control Board)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

मंडळाची स्थापना : प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंधासाठी, तसेच पर्यावरणाची आरोग्यप्रतदा टिकविण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (केंद्रीय मंडळाची) स्थापना झाली आहे ...
पर्यावरणीय लेखापरीक्षण (Environmental Audit)

पर्यावरणीय लेखापरीक्षण

कंपनी, आस्थापना, संस्था, संघटना इत्यादींच्या कामगिरीचे पर्यावरणासंदर्भात मूल्यमापन करणे म्हणजे पर्यावरणीय लेखापरीक्षण होय. हे औद्योगिक उत्पादन व प्रक्रियांचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने ...
माँट्रियल करार (Montreal Protocol)

माँट्रियल करार

एक आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करार. १९७० पासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रदूषण, जैवविविधतेचा ऱ्हास, तपमानवाढ, ओझोनचा थर विरळ होणे या पर्यावरणीय समस्यांची संस्थात्मक ...
मानवकेंद्रवाद : पर्यावरण दृष्टीकोन (Humanism : Environmental Perspective)

मानवकेंद्रवाद : पर्यावरण दृष्टीकोन

मानव इतर प्राण्यांपेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ व अधिक ज्ञानी समजून जगण्याच्या अधिकारासाठी, तो इतर प्राणी आणि पर्यावरण यांच्या क्षतीबद्दल निष्काळजी राहतो ...
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (State Pollution Control Board)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

मंडळाची स्थापना : प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंधासाठी, तसेच पर्यावरणाची आरोग्यप्रतदा टिकविण्यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (राज्य मंडळाची) स्थापना झाली आहे ...