राहू आणि केतू : पातबिंदू  (Nodes)

राहू आणि केतू : पातबिंदू 

राहू आणि केतू : पातबिंदू – राहू आणि केतू म्हटले की ग्रहणाची आठवण होते. राहू आणि केतू हे कोणी राक्षस ...