भूकंप होण्यामागची कारणे  (What causes Earthquakes?)

भूकंप होण्यामागची कारणे

भूकंप मार्गदर्शक सूचना क्र. १ पृथ्वी आणि तिचे अंतरंग : अनेक लक्ष शतकांपूर्वी पृथ्वी हा विविध तप्त द्रव्यांचा एक गोळा ...