जेरल्ड मॉरिस एडेलमान (Gerald Maurice Edelman)

जेरल्ड मॉरिस एडेलमान (Gerald Maurice Edelman)

एडेलमान, जेरल्ड मॉरिस  (१ जुलै १९२९ – १७ मे २०१४.) अमेरिकन वैद्यक (physician) आणि भौतिक रसायनशास्त्रज्ञ. एडेलमान यांनी प्रतिपिंडे (antibodies) एकाच ...
जॉर्जेस जे.एफ. कोलर (Georges J. F. Kȍhler)

जॉर्जेस जे.एफ. कोलर (Georges J. F. Kȍhler)

कोलर, जॉर्जेस जे. एफ. : (१७ एप्रिल १९४६ – १ मार्च १९९५). जर्मन जीवशास्त्रज्ञ. त्यांना एक-कृतक प्रतिपिंड (Monoclonal Antibodies; mAb) ...