आंत्वान मेये  (Antoine Meillet)

आंत्वान मेये (Antoine Meillet)

मेये, आंत्वान : (११ नोव्हेंबर १८६६ – २१ सप्टेंबर १९३६). फ्रेंच भाषाशास्त्रज्ञ. जन्म मूलें येथे. सुप्रसिद्ध स्विस भाषाशास्त्रज्ञ  फेर्दिनां द ...
झ्यूल झील्येराँ (Jules Gilliéron)

झ्यूल झील्येराँ (Jules Gilliéron)

झील्येराँ, झ्यूल : (२१ डिसेंबर १८५४–२६ एप्रिल १९२६). फ्रेंच भाषाशास्त्रज्ञ. फ्रेंच भाषेचा भूगोल आणि फ्रेंच भाषेची स्थानिक वैशिष्ट्ये दाखविणारे नकाशे ...