मादाम द सेव्हीन्ये (Madame de Sevigne)

मादाम द सेव्हीन्ये (Madame de Sevigne)

सेव्हीन्ये, मादाम द : (५ फेब्रुवारी १६२६ – १७ एप्रिल १६९६). फ्रेंच लेखिका. संपूर्ण नाव मार्क्विस दे मारी द राब्यूतँ-शांताल. जन्म ...
ल्वी-फेर्दिनां सेलीन (Louis-Ferdinand Céline)

ल्वी-फेर्दिनां सेलीन (Louis-Ferdinand Céline)

सेलीन, ल्वीफेर्दिनां : (२७ मे १८९४ – १ जुलै १९६१). फ्रेंच साहित्यिक. मूळ नाव ल्वी-फेर्दिनां देत्यूश. जन्म पॅरिसजवळच्या कुर्बव्हा ह्या ठिकाणी ...