स्वेतलाना अलेक्सिव्हिच  (Svetlana Alexievich)

स्वेतलाना अलेक्सिव्हिच

अलेक्सिव्हिच, स्वेतलाना : (३१ मे १९४८). प्रसिद्ध बेलारशियन शोध पत्रकार, निबंधकार, मौखिक इतिहासलेखक. दुसरे महायुद्ध, सोव्हिएत रशियाचे विघटन, चर्नोबिल दुर्घटना ...