मायसीनीअन कला (Mycenaean Art)

मायसीनीअन कला (Mycenaean Art)

मायसीनीअन कला : (इजीअन संस्कृती). मायसीनी ही ग्रीसमधील एक प्राचीन नगरी आणि प्रागैतिहासिक ब्राँझ युगातील इजीअन संस्कृतीतील महत्त्वाचा भाग. या ...
सी. जे. थॉमसन (C. J. Thomsen and The Three Age System)

सी. जे. थॉमसन (C. J. Thomsen and The Three Age System)

थॉमसन, सी. जे. : (२९ डिसेंबर १७८८–२१ मे १८६५). डॅनिश पुरातत्त्वज्ञ आणि युरोपियन प्रागितिहासाचे जनक. पूर्ण नाव ख्रिश्चन युर्गेनसन थॉमसन ...
Close Menu
Skip to content