चंद्रशेखर, सुब्रह्मण्यम (Chandrasekhar, Subrahmanyam)

चंद्रशेखर, सुब्रह्मण्यम

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर : (१९ ऑक्टोबर १९१० – २१ ऑगस्ट १९९५) चंद्रशेखर सुब्रह्मण्यम यांचा जन्म आता पाकिस्तानमध्ये असलेल्या लाहोर शहरात झाला. पुढच्या ...
जेम्स वॉटसन क्रोनिन (James Watson Cronin)

जेम्स वॉटसन क्रोनिन

क्रोनिन, जेम्स वॉटस : (२९ सप्टेंबर १९३१ – २५ ऑगस्ट २०१६). अमेरिकन कण भौतिकशास्त्रज्ञ. के – ‍मेसॉन (Neutral K-Meson) चे ...
मार्टीन लुईस पर्ल (Martin Lewis Perl)

मार्टीन लुईस पर्ल

पर्ल, मार्टीन लुईस : (२४ जून १९२७ — ३० सप्टेंबर २०१४). अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ. त्यांनी टाऊ (Tau) या लेप्टॉन (Lepton) ऋण ...
हॉएल, फ्रेड ( Hoyle, Fred)

हॉएल, फ्रेड

हॉएल, फ्रेड : ( २४ जून १९१५ – २० ऑगस्ट २००१ ) फ्रेड हॉएल यांचा जन्म इंग्लंडमधील गिल्स्टेड या गावी ...