प्लांकचा स्थिरांक  (Planck’s Constant)

प्लांकचा स्थिरांक (Planck’s Constant)

(स्थिरांक; ). भौतिकशास्त्रातील एक महत्त्वाचा स्थिरांक. या स्थिरांकाचा संबंध प्रकाश ऊर्जा आणि ऊर्जेच्या पुंजकरणाशी आहे. अत्यंत सूक्ष्म मूल्य असलेले काही ...