नरसिंह चिंतामण केळकर (Narasimha Chintaman Kelkar)

नरसिंह चिंतामण केळकर

केळकर, नरसिंह चिंतामण : (२४ ऑगस्ट १८७२ – १४ ऑक्टोबर १९४७). एक श्रेष्ठ मराठी साहित्यिक, संपादक व राजकारणी नेते. जन्म ...
मुरलीधर गोपाळ गुळवणी (Muralidhar Gopal Gulwani)

मुरलीधर गोपाळ गुळवणी

गुळवणी, मुरलीधर गोपाळ : (६ फेब्रुवारी १९२५ – १८ डिसेंबर २०००). महाराष्ट्रातील अभ्यासू इतिहाससंशोधक, कुशल इतिहासकथनकार, वस्तुसंग्राहक व शिक्षक. पन्हाळा ...
श्रीधर व्यंकटेश केतकर (Shridhar Vyanktesh ketkar)

श्रीधर व्यंकटेश केतकर

केतकर, श्रीधर व्यंकटेश : (२ फेब्रुवारी १८८४ – १० एप्रिल १९३७). महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशाचे निर्माते, समाजशास्त्रज्ञ, इतिहासज्ञ, कादंबरीकार व विचारवंत. जन्मस्थळ ...