बाळ गंगाधर सामंत (Bal Gangadhar Samant)

बाळ गंगाधर सामंत (Bal Gangadhar Samant)

सामंत, बाळ गंगाधर : (२७ मे १९२४–२० जानेवारी २००९). मराठी लेखक, विनोदकार व चरित्रकार. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे एका सुसंस्कृत ...