अपूर्णमितीय भूमिती आणि स्वसाधर्म्य (Fractal Geometry and Self Similarity)

अपूर्णमितीय भूमिती आणि स्वसाधर्म्य

निसर्गातल्या आकारांमध्ये नेहमी सममिती किंवा प्रमाणबद्धता (Symmetry) बघायला मिळते. असे असले तरी जर बारकाईने निरीक्षण केले तर असे लक्षात येते ...
टोडहंटर, आयझॅक (Todhunter, Isaac)

टोडहंटर, आयझॅक

टोडहंटर, आयझॅक : (२३ नोव्हेंबर १८२० – १ मार्च १८८४) टोडहंटर यांचा जन्म इंग्लंडमधील रे (ससेक्स) येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण ...