साऊँ फ्रँसीश्कू (Sao Francisco)

साऊँ फ्रँसीश्कू (Sao Francisco)

ब्राझीलमधील एक प्रमुख नदी. सॅन फ्रँसीश्कू किंवा रीओ साऊँ फ्रँसीश्कू या नावांनीही ती ओळखली जाते. ब्राझीलच्या पूर्व भागातील मीनास झिराइस ...