करमरकर, नरेंद्र (Karmarkar, Narendra)

करमरकर, नरेंद्र (Karmarkar, Narendra)

करमरकर, नरेंद्र : ( १५ नोव्हेंबर १९५५ ) नरेंद्र करमरकर यांचा जन्म ग्वाल्हेरचा असून त्यांचे शालेय शिक्षण इंदोरला झाले. त्यानंतर ...
दान्त्झिग, जॉर्ज बी. (Dantzig, George B.)

दान्त्झिग, जॉर्ज बी. (Dantzig, George B.)

दान्त्झिग, जॉर्ज बी.(८ नोव्हेंबर १९१४ – १३ मे २००५) जॉर्ज बी. दान्त्झिग यांचा जन्म अमेरिकेच्या ओरेगॉन राज्यातील पोर्टलँड येथे ...