दीर्घकालीन अवरोधी फुप्फुसरोग (Chronic Obstructive pulmonary diseases)

दीर्घकालीन अवरोधी फुप्फुसरोग (Chronic Obstructive pulmonary diseases)

(सीओपीडी; क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज). श्वसनमार्गातील वायुप्रवाह अवरोधित करून श्वासोच्छवासास त्रास निर्माण करणाऱ्या पुरोगामी फुप्फुसाच्या रोगाचा एक गट. या आजारामध्ये ...