लिटिलवुड, जॉन एडंसोर (Littlewood, John Edensor)

लिटिलवुड, जॉन एडंसोर (Littlewood, John Edensor)

लिटिलवुडजॉन एडंसोर : (९ जून १८८५ – ६ सप्टेंबर १९७७) रॉचेस्टर येथे लिटिलवुड यांचा जन्म झाला. लंडन येथील सेंट पॉल्स स्कूलमधे त्यांचे शालेय ...