फिलीप लुंडबर्ग (Filip Lundberg)

फिलीप लुंडबर्ग (Filip Lundberg)

लुंडबर्ग, फिलीप :  (२ जून १८७६ – ३१ डिसेंबर १९६५) अर्न्स्ट फिलिप ऑस्कर लुंडबर्ग यांनी उप्प्सला विद्यापीठातून गणितातील पदवी मिळवली ...