घन वंगणे (Solid lubricants)

घन वंगणे (Solid lubricants)

ज्या ठिकाणी द्रव अगर अर्धद्रव वंगणे वापरणे शक्य नसते अगर सोयीचे नसते अशा ठिकाणी घन स्वरूपातील वंगणे वापरली जातात. ही ...
वंगण तेल वर्गीकरण (Classification of lubricants)

वंगण तेल वर्गीकरण (Classification of lubricants)

वंगण तेलांचे प्रामुख्याने दोन वर्ग आहेत : (१) वाहतुकीच्या वाहनांसाठी वापरली जाणारी मोटर तेले  आणि (२) औद्योगिक क्षेत्रामधील यंत्रसामग्रीसाठी वापरली ...
वंगण तेले : रासायनिक पुरके (chemical additives)

वंगण तेले : रासायनिक पुरके (chemical additives)

खनिज तेलाचे ऊर्ध्वपातन प्रक्रियेद्वारे शुध्दिकरण केले जात असताना कमी तापमानाला उत्कलन होणारे वायू, इंधने, द्रावणे आणि अन्य रसायने बाहेर पडतात ...
वंगणशास्त्र (Tribology)

वंगणशास्त्र (Tribology)

ट्रायबोलॉजी ही विज्ञानातील शाखा घर्षणाशी निगडित आहे. याला वंगणशास्त्र असे म्हणता येईल. ट्रायबोज या ग्रीक शब्दाचा अर्थ घासणे किंवा घासणारे ...