अंबर, उदी (Ambergris, Ambergrease, Grey Amber)

अंबर, उदी (Ambergris, Ambergrease, Grey Amber)

उदी अंबर हा एक नैसर्गिक राखाडी रंगाचा, मेणचट व सुगंधी स्थायू पदार्थ आहे. याचा उपयोग अत्तरे व सुगंधी द्रव्यनिर्मितीमध्ये करतात ...