सेमेरेद, ई. (Szemeredi, Endre)

सेमेरेद, ई. (Szemeredi, Endre)

सेमेरे, . : (२१ ऑगस्ट, १९४०) हंगेरियन–अमेरिकन गणिती सेमेरेद यांचा जन्म हंगेरीतील बुडापेस्ट येथे झाला. तेथील इओट्वोस लॉंरंड विद्यापीठातून (Eötvös Lorand ...