आल्फ्रेड जे. लोटका (Alfred J. Lotka)

आल्फ्रेड जे. लोटका

लोटका, आल्फ्रेड जे. : (२ मार्च, १८८० ते ५ डिसेंबर १९४९) लोटका यांचा जन्म ऑस्ट्रियातील (सध्याचे युक्रेन) लेम्बर्ग येथे झाला ...