फुरसे (Saw scaled viper)

फुरसे (Saw scaled viper)

फुरसे (एकिस कॅरिनेटस) एक विषारी साप. स्क्वॅमाटा गणाच्या व्हायपरिडी कुलातील एकिस प्रजातीच्या विषारी सापांना सामान्यपणे फुरसे म्हणतात. मध्य-पूर्वेच्या आणि मध्य ...