मूलपेशी / मूळ पेशी (Stem cells)

मूलपेशी / मूळ पेशी

बहुपेशीय सजीवांतील अविकसित अथवा अर्धविकसित मूलपेशींपासून (Stem cells) शरीरातील बहुतेक सर्व प्रकारच्या पेशी निर्माण होतात. पेशी वंशामधील त्या सर्वांत प्राचीन पेशी असल्याने ...
देवराई (Sacred grove)

देवराई

धार्मिक भावनेतून पवित्र मानलेले उपवन. जगातील निरनिराळ्या संस्कृती असलेल्या समाजाने पवित्र भावनेतून वृक्षांची वाढ करून ते क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न ...
जीवदीप्ती (Bioluminescence)

जीवदीप्ती

सजीवांनी निर्माण केलेल्या आणि उत्सर्जित केलेल्या प्रकाशाच्या आविष्काराला जीवदीप्ती म्हणतात. जीवदीप्ती हा आविष्कार रासायनिक क्रियेमुळे निर्माण होतो. काजव्याची अळी आणि ...
जीवओळख पद्धती (Biometric authentication)

जीवओळख पद्धती

एखादया व्यक्तीची ओळख त्याच्या शारीरिक लक्षणांवरून किंवा वर्तनानुसार करण्याच्या पद्धतीला जीवओळख म्हणतात. या पद्धतीचा वापर मुख्यत्वे एखाद्या व्यक्तीची ओळख पडताळण्यासाठी ...
फुरसे (Saw scaled viper)

फुरसे

फुरसे (एकिस कॅरिनेटस) एक विषारी साप. स्क्वॅमाटा गणाच्या व्हायपरिडी कुलातील एकिस प्रजातीच्या विषारी सापांना सामान्यपणे फुरसे म्हणतात. मध्य-पूर्वेच्या आणि मध्य ...
पिसू (Flea)

पिसू

पिसू (प्युलेक्स इरिटान्स ) एक लहान व पंख नसलेला बाह्य परजीवी कीटक. पंख नसलेल्या आणि ज्यांची मुखांगे त्वचा भेदून रक्त ...
पाकोळी (Swift)

पाकोळी

पाकोळी पक्ष्याचा समावेश पक्षिवर्गाच्या ॲपोडिफॉर्मिस गणाच्या ॲपोडिडी कुलात केला जातो. त्याच्या सु. २० प्रजाती व सु. ९५ जाती असून बहुतेक जाती ...