गतिजमापी शक्तिगुणक मापक  (Dynamometer Power Factor Meter)

गतिजमापी शक्तिगुणक मापक (Dynamometer Power Factor Meter)

शक्तिगुणक मापक हे उपकरण एककला (Single phase) आणि त्रिकला (Three phase) प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मंडलातील शक्तिगुणकाचे मापन करण्यासाठी वापरले जाते ...
चल लोह शक्तिगुणक मापक (Moving Iron Power Factor Meter)

चल लोह शक्तिगुणक मापक (Moving Iron Power Factor Meter)

शक्तिगुणक मापक हे उपकरण एककला (Single phase) आणि त्रिकला (Three phase) प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मंडलातील शक्तिगुणकाचे मापन करण्यासाठी वापरले जाते ...
शक्तिगुणक मापक (Power Factor Meter)

शक्तिगुणक मापक (Power Factor Meter)

एककला प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मंडलामधील शक्ती (P) खालील पद्धतीने दर्शविली जाते : शक्ती (P)= V I cos Ø  येथे V ...