विद्युत धुलाई यंत्र (Electric washing machine)

विद्युत धुलाई यंत्र

आ.१. विद्युत धुलाई यंत्र : अंतर्गत रचना दैनंदिन जीवनामध्ये घरोघरी कपडे धुण्यासाठी व सुकविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आणि विजेवरती चालणाऱ्या यंत्राला ...
चल लोह शक्तिगुणक मापक (Moving Iron Power Factor Meter)

चल लोह शक्तिगुणक मापक

शक्तिगुणक मापक हे उपकरण एककला (Single phase) आणि त्रिकला (Three phase) प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मंडलातील शक्तिगुणकाचे मापन करण्यासाठी वापरले जाते ...
विद्युत इस्त्री (Electric Iron)

विद्युत इस्त्री

कपड्यांना इस्त्री करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या घरगुती विद्युत साधनाला विद्युत इस्त्री असे म्हणतात. विद्युत इस्त्रीचे पहिले एकस्व १८८३ मध्ये अमेरिकेच्या डायर ...
ऊर्जा पडताळा (Energy Audit)

ऊर्जा पडताळा

ऊर्जा पडताळा म्हणजे ऊर्जा संवर्धनासाठी पद्धतशीर प्रयत्नांच्या दिशेने पहिली पायरी आहे. या प्रक्रियेमध्ये ऊर्जा वापराचा अभ्यास केला जातो आणि ऊर्जेचा ...
गतिजमापी शक्तिगुणक मापक  (Dynamometer Power Factor Meter)

गतिजमापी शक्तिगुणक मापक

शक्तिगुणक मापक हे उपकरण एककला (Single phase) आणि त्रिकला (Three phase) प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मंडलातील शक्तिगुणकाचे मापन करण्यासाठी वापरले जाते ...
शक्तिगुणक मापक (Power Factor Meter)

शक्तिगुणक मापक

एककला प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मंडलामधील शक्ती (P) खालील पद्धतीने दर्शविली जाते : शक्ती (P)= V I cos Ø  येथे V ...
अंकात्मक बहुमापक (Digital multimeter)

अंकात्मक बहुमापक

आ. १. अंकात्मक बहुमापक विद्युत उपकरणांची निर्मिती, वापर आणि दुरुस्ती करत असताना अनेक विद्युत राशींचे (विद्युत धारा, विद्युत दाब, रोधक, ...
जलविद्युत केंद्र (Hydroelectric power station)

जलविद्युत केंद्र

जलविद्युत केंद्रामध्ये उंचीवर साठविलेल्या पाण्याच्या स्थितिज ऊर्जेचा वापर वीजनिर्मिती करण्यासाठी केला जातो. जल वीजनिर्मिती केंद्र हे सामान्यपणे जेथे धरण बांधले ...
कॅथोड किरण दोलनदर्शक (Cathode Ray Oscilloscope)

कॅथोड किरण दोलनदर्शक

आ.१. कॅथोड किरण दोलनदर्शक ठोकळाकृती : (१) उभा आवर्धक (vertical amplifier), (२) विलंब रेख (delay line), (३) आदेश अनुवर्ती मंडल ...