संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ (Sant Gadge Baba Amaravati University)

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ

महाराष्ट्र राज्यातील एक विद्यापीठ. पश्चिम विदर्भातील ग्रामीण भागातील लोकांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तत्कालीन नागपूर विद्यापीठाचे (सध्याचे राष्ट्रसंत तुकडोजी ...